Сільський зелений туризм

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в селі з використанням природного, матеріального та культурного потенціалу даної місцевості. При цьому проживання, харчування та обслуговування туристів забезпечує сільська родина.

Українське село має багаті рекреаційні ресурси, що належним чином досі ще не використовувалися. Найціннішим туристичним ресурсом села є мальовнича українська природа, дефіцит спілкування з якою переживає більшість мешканців міст. Зелений туризм у різних регіонах України дозволяє використовувати різні фактори лікувального впливу природи: ландшафтотерапевтичний, кліматотерапевтичний, бальнеологічний тощо.

Крім цього, українське село має багатий пізнавальний потенціал, пов\’язаний з історико-етнографічною спадщиною, сільською культурою та побутом, маловідомими для міського жителя видами професійно-трудової діяльності та народними промислами. Мешканець великого українського міста сприймає сільський побут, культуру села як захоплюючу екзотику, особливо якщо це села гуцульські, молдовські, болгарські, грецькі тощо. Ще більшою екзотикою це видається іноземному туристові.

Детальніше на сайті Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в УкраїніЗбережімо народні традиції

Нещодавно в селі Токарівка урочисто відкрили «Село майстрів».  У 2014 році, коли місцева громада святкувала День села Токарівка, виникла ідея створення «Села майстрів». А спонукало до цього те, що  у фойє Токарівського будинку культури виставили свої роботи та показали майстер-класи всі місцеві майстри народної творчості, в тому числі й діти.  Це було дуже цікаво і місцевим жителям, і гостям.

Ініціативна група громади Дворічанського району взяла участь в обласному конкурсу розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» з міні-проектом «Село майстрів».  У рамках цього проекту створили сім майстерень народної творчості:

-          ткацька майстерня «Чарівниця» - ткацтво нитками, плетіння гобеленів із трав, ткацтво старовинних килимків із тканин»;

-          майстерня народної медицини «Зелійниця» (керівник – О.В.Калініна) – плетіння оберегів із трав, пошив ароматних подушок, заготівля трав’яних чаїв, виготовлення традиційної української іграшки з трав;

-          майстерня з вишивки нитками, бісером, стрічками «Веселка» (керівник -  Є.І.Трегуб);

-          майстерня «Лозоплетіння» (керівник – В.Н.Філімонов) – виготовлення виробів із лози та рогозу;

-          майстерня «Гончарик» (керівник – О.М.Танцюра) – робота на гончарному крузі та ліплення фігурок із глини, що допомагає дітям, особливо першокласникам, розвивати моторику рук , поліпшує у школярів якість письма;

-          майстерня «Рукотвори» (керівник – О.В.Філімонов) – виготовлення герданів, ляльок-мотанок , картин із батіку;

-          майстерня із в’язання гачком, спицями та бісероплетіння «Чарівний клубок» (керівник – І.В.Осика).

-          Оформлено також дві краєзнавчі кімнати, матеріали для яких були зібрані за допомоги жителів сіл Токарівської сільської ради.

«Село майстрів» створено для того, щоб зберегти та донести до майбутніх поколінь духовне багатство, перлини скарбниці народної пам’яті та мудрості , щоб молодь знала і продовжувала  культурно-історичні традиції своїх пращурів.

На відкритті «Села майстрів» були присутні керівники району, місцевого господарства та гості.

 
Размышления и предложения о путях построения НОВОЙ ЖИЗНИ

Новая Жизнь

 

*Человек – есть процесс

*Если мысли, чувства, эмоции, действия развивают его, позитивны для него – болезням, несчастьям, порокам нет места. Он, как процесс – развивающийся, усовершенствующий свою природу – он ЖИВЕТ.

*В случае остановки в развитии, - это когда мысли примитивны, застойны, злобны; эмоции штормят, чувства эгоистичны, поступки разрушительны или их почти не наблюдается (лень), - образуются болезни, пороки, совершаются преступления и др., человек в таком случае, как процесс деградирует, замирает, и из него быстро или медленно УХОДИТ ЖИЗНЬ.

*Борьба с болезнями и преступлениями бессмысленна, если при этом человек не восстановит свое развитие, то есть ЖИЗНЬ.

*Как бы кто не говорил, что он все время работает, занят, хороший и правильный – состояние физического тела (болезни) и его судьба (тяжелая) указывают, что при всей бурной деятельности он не развивается, не обогащает себя жизненным опытом, а потому, процессы у него замирающие и ЖИЗНЬ из него выходит.

*Никакие мотивы (живу ради детей, делаю каръеру, деньги и др.) не служат оправданием и не могут обмануть сам смысл ЖИЗНИ, замысел Творца, частицу Бога, которая живет в каждом. Такая искаженная ЖИЗНЬ никому не нужна – ни детям, ни себе, ни Богу и, соответственно степени замирания, покидает тело.

*Современные социальная политика, медицина, образование, пенитенциарная система и др. только способствуют разрастанию болезней и пороков, останавливающие самую ЖИЗНЬ, например:

- заболел, а это происходит всегда от остановки в развитии – лежи дальше, - таблетками, хирургией и др. искусственно поддерживается псевдожизнь физического тела; - совершил преступления – без разбора истоков, их устранения, закрывают за решетку для еще большей остановки развития и Жизни.

*Такие склады людские – больницы, тюрьмы и др. становятся очагами заразы, разложения, втягивающие в себя все большее количество людей и останавливающие ЖИЗНЬ.

С малых лет надо бы усвоить, как аксиому

*Все болезни, несчастья и другие страдания ты создал себе сам неразвитием;

*Исправлять также надо самому не требуя и не втягивая в этот процесс других:

-ищи причины;

-пути выхода из застоя;

-учись;

-действуй.

*Знай, что только при условии, если ты начнешь что-то делать, и, видя, что этот процесс необратим, тебе будут помогать другие люди;

*Если тебе помогают преждевременно и ты сам остановился, знай, что все плохое скоро вернется умноженным.


Между людьми пора сотвориться новым отношениям

 

Новые отношения должны оберегать и помогать развивать внутренний мир человека – мир мыслей, чувств, эмоций, духовных устремлений – они формируют качество жизни.

*Как ужасно принижают и ослабляют раздоры, обоюдная хула, вражда! Атмосфера и жизнь от таких контактов омрачаются, поникают, уходят силы, поднимают голову болезни.

*Тысячи людей, находящихся вокруг враждующих, вынуждены жить в такой негативной среде.

*Особенно сильно страдают открытые и тонкие люди, а, самое трагическое, дети.

*Дети получают крайне негативные примеры хамства, насилия, извращений и др.

*Не видя позитивных примеров или наблюдая их мало, в виде приятных странностей, строят свою жизнь подобно, иные протестуют аутизмом, суицидом, убийствами, странничеством.

*Редкие оазисы света, радости, жизнелюбия стоят твердыней жизни и надежды. Только сильные духом держат равновесие, оптимизм, стараясь не поддаваться темному окружению

Пусть каждый задумается – что он создает вокруг и имеет ли право омрачать, тормозить, разлагать и разрушать жизнь других!

Должны быть порицаемы и осуждены каждым думающим человеком и всем обществом:

*Омрачение настроения другим – ибо расстроенный человек, подобно ненастроенному инструменту, не сможет творить и созидать красивую жизнь,

*Навязывание другим людям собственных негативов и втягивание их в атмосферу разложения – нытьем, жалобами, матом и другими всем нам знакомыми «страстями». Таких в древности называли омрачителями неба.

*Требования и претензии к другим наладить собственную бездельную, глупую, примитивную, скучную, больную жизнь.

 

Надо взять себе за правило:

*Держать равновесное созидательное состояние при любых жизненных испытаниях;

*Никогда не позволять себе омрачать жизнь других;

*Всеми мерами усовершенствовать среду обитания, как материальную – дворы, подъезды, квартиры, улицы и т.д.; так и психическую атмосферу – радостью, дружелюбием, взаимопомощью.

Пусть нам запомнится великое человеческое открытие лауреата Нобелевской премии И.И.Мечникова – Чувство жизни у человека складывается из многих чувств – наиважнейшее чувство красоты». Не чувствуешь и не культивируешь красоту – значит не понимаешь жизнь и не живешь, а лишь существуешь.

Вместо современного пошлого и в тоже время опаснейшего девиза: «Деньги решают все», выдвинем новый прекрасный девиз жизни:

*Любовь, дружба, сотрудничество решают все!»


Необычайно высоко должны быть подняты взаимоотношения в семье. Именно такие семьи способны переустроить мир.

 

*Семья должна основываться на соединении в любовном союзе мужчины и женщины.

*Союзы, созданные иными мотивами – выгода, расчет и др. – аморальны, заведомо ущербны, нежизненны, несут миру раздоры и страдания.

*Только культивирование и поддерживание в семье энергии Любви обеспечивают творчество Жизни,

*Творчество – это когда и родители, и дети постоянно развиваются, что, в итоге, изгонит из семей скуку, серость, невежество.

*Вся семья – и родители, и дети должны способствовать раскрытию творческого потенциала КАЖДОГО. Именно это главная истина и ценность семьи. Уже невыносимы мнимые ценности – погоня за материальной обеспеченностью, жизнь ради детей, принося в жертву свою и др.

*Родители являются самым главным Примером для подражания и несут ответственность перед Богом, детьми и будущим за навязывание детям неинтересного, застойного, порочного образа жизни.

*Красивые, здоровые и творящие прекрасную Жизнь родители должны стать нормой.

*Первые семьи, держащие курс на Любовь, развитие, творчество, пусть Вас не сокрушат зависть, ложь, осмеяние и вредоносность несовершенного окружения. Очень скоро Вас будет становиться все больше и больше, мир зарадуется, засияет, преобразится наша Родина и вся Земля!

УСТОИТЕ В ЛЮБВИ!

Понимание истоков преступлений и пути оздоровления Родины

 

*Преступники- это также члены нашей государственной семьи. Их нельзя спрятать за решетку и забыть. Этим мы словно прячемся от самих себя. Тяжкие флюиды и эманации мест лишения свободы, словно язвы на теле Родины.

*Пороки должны быть обсуждены обществом, установлены их истоки, все это должно быть обнародовано с целью их недопущения впредь. Никакие самые лучшие службы правопорядка не в состоянии решить эту задавненную проблему. Такие инволюционные явления надо устранять всем миром.

*Надо, чтобы каждый человек в государстве знал, сколько мы имеем преступников, какие ими совершены преступления, где они сейчас и как происходит процесс восстановления их до нормы.

*Все общество должно быть заинтересовано в постоянном сокращении преступного поля человеческого сознания. Это есть показатель здоровья наций, государства, как физического так и нравственного.

*Подростковую и детскую преступность, следует  разбирать особо. За них в ответе должны стоять их Род, громада, где они проживали. Именно им надо принять наитеснейшее участие в исправлении духовных язв подрастающего поколения.

*Должна быть выработана общественная позиция, - если ты видишь зачатки будущих преступлений, останови их сам или вместе с другими, не допусти их разрастания. Увиденное и неисправленное делает тебя невольным соучастником пагубного явления. Рано или поздно тебе придется пожинать горькие плоды преступлений.

Истоки криминальных преступлений.

 

1.Кармические – когда между некоторыми людьми внезапно вспыхивают, обычно маломотивируемые вражда и месть. Такое поведение исходит из предыдущих жизней или спровоцировано жизнью предков.

* Просто отбывать срок не имеет смысла. Обязательно враждующим сторонам надо понять первопричины и через взаимное покаяние (всегда виноваты обе стороны) и какие-то компенсации заладить длительный конфликт. В противном случае вражда продолжается после отбытия срока или переносится на детей и внуков.

Таких случаев очень много – непрощение, продолжение вражды губит оба рода физически и нравственно

2.Инфантилизм, недоразвитость, примитивизм.

Их надо рассматривать не только как плачевный результат данного Рода, но и всего общества. В случае их количественного увеличения образуются управляемые серые толпы и, всякого рода, разрушительные революции.

До этой категории людей, в том числе, находящихся на воле, должно быть дело всему обществу – лучшим представителям данного Рода, громаде. Все нормальные, думающие люди должны понимать, что развивать надо не только своих детей, а и окружающих. В противном случае, брошенные без внимания и опеки будут повреждать жизнь ваших семей.

* Таких людей надо спешно развивать, учить творчески трудиться, а не только что-то тупо тиражировать. Хорошо развивают чистые цвета помещений, гармоничная музыка, природные целебные ароматы эфирных масел. Эти три составляющие незаметно и мощно развивают мышление, душу и физическое тело.

3.Криминальные натуры – активные, могут быть довольно развитые умственно, люди. Все свои умения они направляют на обман, мошенничество, воровство и др. У них полностью или частично отсутствует высший творческий принцип, проявляющийся в желании жить и на общее благо, а не только на себя. Такому человеку еще недоступно высшее понимание своего счастья, как части общечеловеческого. Они уверены, что жить за чужой счет допустимо и даже куражно-престижно, а труд не для них. «Сидение» в тюрьме только усугубляет их наклонности. Они должны научиться трудиться на общее благо.

*С такими людьми также должно заниматься все общество. Об их «похождениях» должна быть общедоступная информация. Огромную роль играло бы общественное мнение о них, которое также они должны увидеть и услышать. А еще, пусть они посмотрят в глаза обиженным ими людям, выслушают их и, обязательно, « отработают». Такие личные встречи добавят мощного  эффекта в работу судей, прокуроров и других правоохранителей.

4.Нелюди – это существа полностью потерявшие человеческие признаки, скатившиеся до уровня низших животных с демоническими наклонностями. Им уже нечем любить, сострадать, раскаиваться и т. п. Их сердца и души погасли.

* Разумеется, они должны быть изолированы. Их судьбу должны решать очень высоконравственные люди со специальными знаниями о психическом устройстве человека.

5.Деловые, рабочие, трудовые конфликты.

Обычно их суть в заражении человека корыстью, которые проявляются:

- рейдерством, плагиатом и т.п. –  то есть, желанием заполучить чужой успех, что совершенно невозможно, это лишь иллюзия с трагическим концом;

- желание жить одним днем – тогда создается некачественная, опасная продукция;

- погоня за выгодой – порождает агрессивную кампанию навязывания  и раздувания потребительского образа жизни. В ход идут обман, надувательство, культивирование мнимых ценностей. Это крайне опасно для человечества и всей планеты, так как происходит совершенно неоправданное потребление ее ресурсов, а люди становятся вульгарными материалистами, когда ценность человека определяется достатком, а не качествами души.

*  Подобные явления есть следствие невежества и бескультурия, должны быть обсуждены и осуждены обществом. Сверхприбыли корыстолюбцев надо бы направить на оздоровление Природы, развитие культуры, знаний и широкое их вливание в массы.

 

 

Морально – этические мотивы предпринимательства славянских народов, в том числе на территории Украины.

 

Мы ни в коей мере не ущемляем другие народы лишь подчеркиваем роль и назначение славян.

1.Наш человек живет, чтобы совершенствоваться. В отличие от европейских «ценностей» во имя потребления, обогащения, прибыли.

2.Каждая нация, народ и конкретный человек, совместно с территорией на которой они проживают, имеют свою, особенную эволюционную задачу (Свой Путь, смысл жизни и т.п.)

3. Смысл нашей славянской задачи, Пути – сотворчествование с Богом, по нашей славянской традиции мы дети Божьи (не рабы). Поэтому мы не можем не творить, не созидать. Рабская, бездумная, машинная, во имя денег работа – не наш Путь. Возможно это Путь других народов – работать и жить во имя получения денег, все больше потреблять и от этого быть счастливо-удовлетворенными.

4.Поэтому, предпринимательство почти каждого взрослого – насущнейшая потребность проявить себя в этом мире. Чтобы горел Дух и радовалась Душа от сотворенного. Нам чуждо нацеливание экономистов на идею создавать Ч П, ООО и др. во имя получения прибыли – это не греет Душу, не интересно и не понятно славянину.

5.В связи с вышеизложенным, вся государственная машина должна, просто обязана всячески способствовать каждому человеку сотворять – предпринимательствовать.

6.Особенное внимание государство должно уделять талантам, умельцам, мастерам, Хождение по бумажным мукам для них совершенно противоестественно и бессмысленно. Без их участия в жизни государства мы потеряем будущее – именно они главная движущая сила Жизни, они задают тон, скорость, смысл эволюции. Они носители Традиции.

7. Также должна быть открыта дорога к творчеству-предпринимательству молодым людям. Нельзя насильно, законами, не пускать их творить конкретные дела, получая за это вознаграждение. Так они могут «перегореть», дожидаясь совершеннолетия и только чему-то обучаясь в школах, вузах, мотивируя отказ эксплуатацией детского труда.. Учеба без применения знаний пуста, знания устаревают, а высокий дух томится от безделия.

Многие современные дети и молодежь полны идей и открытий и готовы применить их для улучшения жизни общества. Грех их «не пущать» - пускай пробуют себя, когда хотят и готовы.

8.Особые приоритеты должны даваться национальному производителю. Пусть производят все, что угодно Богу, до чего додумаются. Ничего нельзя упустить, если продукт их творческого труда пользуется спросом – надо всяко его поддержать  - тем ярче, красочнее, неповторимее будет жизнь государства. Поэтому, наша страна не может быть только, например, аграрной, она многокрасочна каждым живущим на ней.

9. Главными нашими славянскими законами предпринимательства должны стать:

-трудиться по совести;

-любить и уважать Природу;

-почитать предков, соблюдая преемственность, понимая, что все лучшее надо применить, улучшить, а худшее исправить и простить.

10.Роль налоговых служб:

-учет;

-способствование предпринимательству;

-обнародование результатов;

-разъяснения и т.п.

В них должны работать лучшие, всесторонне развитые, ценящие таланты, «государевы» люди. Им должны доверять, с ними можно посоветоваться, получить поддержку. Их должно почитать и уважать все общество, как движителей Жизни.

Памятка предпринимателю

Как же нам всем помочь стать истинными предпринимателями? Для этого нужно каждому задуматься над причинно-следственным течением жизни, а, именно, над Божественным, Космическим, или как угодно законом. Его надо усвоить, помнить и соблюдать – это:

-«Что посеешь, то и пожнешь»

Пусть каждый вспомнит примеры из своей жизни, так и окружающих:

-Украл – вскоре потеряешь вдесятеро,

-Оболгал – жди тяжелых недоразумений,

-Убил – потеряешь самое дорогое.

И другие нюансы этого справедливейшего закона жизни. Он выполняется неукоснительно, да не все хотят его замечать, думая, что от Бога, в отличие от людей, можно что-либо скрыть.

1.Все кто стремится к богатству должен знать:

*работают, приносят всякий успех, только чистые деньги, подтвержденные именно твоим трудом;

*ворованные, отобранные силой, коварством губительны для тебя и твоего рода, т. к. они негативно помечены обиженными тобою людьми и, даже, бывают прокляты;

*всегда отдавай с радостью «десятину» от своего прибытка на общее благо, причем не просто дал кому-нибудь, а чтобы эти деньги, они же твоя благая энергия, также продолжали трудиться на общее благо. Присмотри за ними. Не дай им пропасть, вместе с каким - либо бездельником, омрачиться, а то и пойти во зло.

* не роскошествуй, живи умеренно, золотой серединой. Все избыточное, тобою не задействованное, дичает, разрушается, .мертвеет. Оно, словно брошенный твой ребенок, без присмотра и внимания. Этим ты плодишь воров и разбойников, которые будут разрушать тебя и твою семью за твои же неумеренности;

*желай себе столько «богатства» сколько можешь удержать под контролем и делом;

*вложение твоей энергии и денег в губительные для жизни явления – табак, алкоголь, наркотики, азартные игры, проституция и др. мерзости возвратятся гибелью семьи;

* никогда не веди деятельность протии Природы – вскоре может быть истреблен твой Род. Насколько повредил Жизнедательницу – настолько придется заплатить.

*в первую очередь развивай своим делом себя и свою Родину;

* если ввозишь чужое, задумайся, есть ли от этого польза твоему народу и способствует ли твое дело дружбе и развитию двух народов?;

* никогда не говори плохо о Родине, не проклинай ее и государство и, даже, ее чиновников, – этим ты навлекаешь разрушение на свои корни, а без них засохнет твое родовое дерево;

*помоги чиновнику устоять на деле государственном. Не совращай подачками, не льсти, а за глаза не желай зла. Этим ты подтачиваешь устои государственные – а, вскоре, в этом доме придется трудиться твоим детям.

*знай, на чужбине, в другой стране, ты и твои дети чужды, их не напитает успехами чужая земля. Это как чужая мать, знающая, что ты бросил и не почитаешь свою мать.

Люби, укрепляй свою Родину и всех ее жителей!

Дружи и не враждуй с соседями по планете!

Помогай каждому таланту, творчеству реализоваться и украшать нашу Землю!


Родовое дерево

 

Все мы знаем о том, как существенно влияют на урожай семена, а на животных порода. Человек же устроен гораздо сложнее и его состояние зависит от качества своего рода еще теснее. Это и наследственные болезни, и бесплодие, и неполноценные семьи, и пороки – пьянство, курение и др. Также по роду передаются и положительные качества – здоровье, долголетие, успешность и др.

Мы же, современники, совершенно это не учитываем. Разве, что кто-то, в случае болезни обреченно скажет: «Ну так этим же страдала и моя родня». Другие и вовсе не связывают свои проблемы с родовым наследием.

Раньше высокородные люди обязательно имели родовое дерево и герб, периодически подтверждали его в государственных структурах. Например, семья дворян Мечниковых свое дерево регистрировала, после переезда из Санкт-Петербурга, в Купянске. Простые люди учитывались в церковных книгах. А дома дедушки и бабушки устно передавали своим внукам информацию, услышанную ими от своих предков, да и о своей жизни. Было удивительно узнать, что азербайджанцы, даже в наше время, обязаны поехать в Иран и зарегистрировать там мальчиков в каких-то мусульманских книгах.

Такой учет и домашние предания были нужны не для того, чтобы просто знать, в первую очередь, это важно было для возможности наследникам вовремя скорректировать состояние рода в лучшую сторону. Порочники, изгои, отщепенцы служили уроком, назиданием; их всеми силами старались вернуть на путь исправления, а если не удавалось – присматривали за ними, стараясь не выпустить сбой наружу. Родовой позор ложился черным пятном, с такими старались не связывать судьбу, зная, что наказание последует неотвратимо – это и проклятия обиженных, и болезни, и несчастья, и уродства. Люди знали, что позор и грех - это не только этические понятия, за ними следуют реальные повреждения семьи.

Это уже сейчас есть труды передовых ученых, таких как Г. Лаховский,   П. Гаряев и др., установившие, что каждое слово и мысль его предварившая, а, также, эмоции и чувства воздействуют на здоровье и ДНК человека.

Попирание этических норм - это не невинные шалости, а реальное ухудшение качества жизни, не только порочника, но и всего его рода надолго. Страдают не семь или девять поколений, как принято считать, а пока он сам или кто-нибудь в роду  не «отслужат» сбой болезнями или несчастьями, или же добром и подвигом. Причем, чем дольше «дефект жизни» остается неисправленным, тем тяжелее, «с процентами», придется заплатить.

К сожалению, старые хорошие правила следить за состоянием рода всей родне, быть ответственными, забылись, знания современных лучших ученых до школ и семей не доходят. Поэтому род перестал волновать современников, отщепенцев никто не останавливает, их просто выбрасывают из памяти, стараются не знаться и они пополняют когорту бомжей и моральных уродов. Сирот спокойно отдают в приюты как безродных. А, когда, в собственной семье, вдруг появляются тяжкие недуги, пожары, взрывы, аварии и др., совершенно не связывают происшедшее с родовым наследием.

При любых проблемах в семье, самое первое, надо поискать первопричины в родителях, бабушках-дедушках и глубже. И не надо считать себя безвинной жертвой предков, а, «засучив рукава», как можно  скорее, стараться все исправить, поскольку эти негативы присутствуют потенциально, или явно, в ныне живущих, то есть в вас. И логика тут простая. Если нет детей или они не вынашиваются, значит в роду их бросали, убивали, в том числе абортами, при первых же жизненных трудностях; внезапные смерти – могли быть расплатой за вольные или невольные убийства; обворовали или потеряли что-то – отбирали у других. Это вроде – бы понятно, а вот для понимания причин болезней потребуется более глубокое «расследование». Но смысл один и тот же – что сеешь, то и пожинаешь, ибо с вашей головы не может упасть без причины и без ведома Божьего даже волос.

Тщетно медицина пытается что-то делать с физическим телом, ее усилиями можно только оттянуть во времени расплату или же произойдет переадресация на других родственников, обычно, на детей. Никакая медицина и современная медицинская супертехника не избавят от первопричин, кроющихся не только в негативе болящего, а и в его роду. Выздоравливают только те, кто в процессе болезни пережил, переосмыслил, исправил, отслужил грехи и пороки, образующие эту болезнь. Гораздо легче было бы врачу, если бы при первом же приходе к нему пациента, он нацелил бы его на подобный анализ. Именно такой подход, свой опыт, изложила в своих книгах замечательный врач из Эстонии Лууле Виилма, рассматривая болезни тела как результат работы души, мыслей, духа человека. Как только исчезает причина -  тело не замедлит с выздоровлением, так как уже нет той программы (команды), от самого же себя, на сбой.

Из уроков собственной жизни, советую, хотя бы тем, кто уже все безуспешно перепробовал  - сделайте анализ «качества» вашего рода. Поузнавайте у всех живущих родственников, что они помнят о том, как жили предки:

- сколько лет жили?

-как жили (болезни, количество детей, сколько раз вступали в брак, чем занимались, успешна ли была жизнь и от чего умерли и т.д.)?

-как жили с соседями и другой родней?

-где жили, как часто меняли местожительства и почему?

-семейные легенды, предания, реликвии, наказы;

-прорисуйте родовое дерево и посмотрите, как и почему пресекались веточки-родственники;

-какие пороки и болезни повторялись и др.

И знайте, все, что происходит в роду - все ваше, и к вам относится, и влияет, особенно, если наблюдается физическая похожесть – и хорошее и плохое.

А теперь, пора все отладить и исправить. Это сначала надо сделать мыслью. Ведь все и начинается с мысли, сначала человек что-то продумывает, потом говорит и действует. Идти надо таким путем:

-осознание проступка или негативного образа мыслей и чувств в отношении себя и других;

-прощение и просьба о прощении к тем людям, с которыми был конфликт и еще к тем, кто это видел и слышал. Очень опасно стоять на своем: «Только я прав, никогда не прощу!» и т.п.

-благодарность ко всем за жизненные уроки;

-пожелание всем участникам события любви, добра, здоровья, развития, чтобы весь, до последнего, негатив, преобразовался в хорошие взаимные энергии и связи, даже если вы сейчас не помните и не знаете тех людей. Это будет команда вашему подсознанию (прошлому) к осветлению и оздоровлению души, мыслей, духа, эмоций и, как результат, оздоровлению тела и улучшению жизни, судьбы.

Попробуйте – если все проделаете искренне, почувствуете огромное облегчение, иногда этот процесс может сопровождаться плачем, погружением в сон и др. Хорошо бы это делать при зажженной свече, находясь в вашем поле, она «реагирует» - «плачет воском», трещит, вспыхивает, чадит, а то и вовсе гаснет. Значит, работа идет успешно.                           После такой серьезной очистительной процедуры могут присниться и разъясняющие сны – их надо проанализировать и растолковать самому себе.

Болезни или другие проблемы говорят о том, что ваша жизнь разрушительна. Самое время остановиться, причувствоваться к ней, присмотреться, проанализировать и, обязательно, что-то поменять, конечно же, на позитивное. Например, не позволять себе плохих, угнетающих мыслей, научиться держать эмоциональное равновесие при любых обстоятельствах, начать новые интересные дела и ваше стоячее болото страданий осушится и ручеек чистой Жизни заструится в века через ваших детей и внуков.

ПРИТЯЖЕНИЕ

Сильнейшая Сила – притяжение Любовью мужчины и женщины. Об этом чувстве, душевных восхищениях, физическом трепете и др. люди постоянно поют, выражаются танцем, музыкой, рисунком, поэзией, прозой. Все стремятся познать Любовь. Ищут, вчувствуясь, вглядываясь – он ли это или она, чтобы не пропустить свою половинку, свой единственный шанс.                        Глубочайшие страдания испытывают при разъединениях от несбывшихся чаяний и надежд на нечто Высокое и Прекрасное – и опять об этом рассказывают песнями, танцем, словом. Эта главнейшая часть человеческой жизни – встреча единственных, в последнее время приобрела очень трагический оттенок. Все хотят Любви, хотят жить всю жизнь в ней и ее производных – нежности, ласке, взаимодоверии, поддержке, вместе сплетая интересную творческую судьбу. Мало у кого так получается. А от этого страдает Жизнь вообще – дети видят дурные примеры, не развиваются семьи, а, значит, и государства.

Именно отсутствие Любви в парах и семьях является основой падений экономик, благосостояний, повреждений Природы  и планеты. Однополые производства и другие сферы человеческой деятельности, неполные семьи – ущербны, так как выражают позицию, взгляд, только со своей стороны, не учитывая, что об этом полагает противоположный пол. Примером будут женские педагогические коллективы, невольно воспитывающие всех, в том числе мальчиков женоподобными; а, в основном, мужские правительства, парламенты – воинственны, непримиримы и все в жизни хотят осуществить напором, приказом, силой. Рывки то в мужскую, то в женскую стороны рвут и саму Жизнь, делают ее бессмысленной, безрадостной, безнадежной.

Мы даже додумались жить однополо. Это и однополые браки, и женщины-полумужчины бизнес-вумен, в мужской одежде, без женских форм, стриженые, курящие, бранящиеся; и мужчины – избалованные, наманикюренные, капризные, слабосильные, «под каблуком» и др.

Два полюса одного магнита враждуют, друг друга не приемлют, не слышат и не Любят. Так не далеко и до вырождения.

Это от того, что более всего мы живем умом, прагматичностью, расчетом – они стали главными. Любить, с интересом воспринимать, что о том или другом думает и чувствует противоположный пол, учитывать мнение пары, вместе находить лучший Путь в жизни – очень трудно.           Половой эгоизм необычайно стоек, заслоняет здравый смысл и любовь.

Разумеется, это произошло не вчера, истоки находятся в древности, когда князь мира сего возвысил мужской пол и принизил женщину. Так были нарушены ключевые основы мироздания. Не может быть северный полюс магнита сильнее и лучше южного; пестик главнее тычинки, петух лучше курицы, и уж тем более опасен перекос в паре мужчина-женщина. С его «легкой» руки Жизнь пошла по агрессивному, мужскому пути с войнами, насилием, захватами, убийствами и др. Униженная, до уровня рабыни, матки-производительницы, усладительницы мужчин, женщина, развила хитрость, коварство, шантаж телом. И началась война полов - месть, неуступчивость, корысть, подавление воли, нежелание даже партнерствовать, не то что любить друг друга.

Но Космические Божественные Законы долго обманывать и попирать невозможно, да и сатанинским установкам пришел конец. Нам Заповедано жить в Любви и единстве пары и, всем живым душой и сердцем людям, этого страстно хочется. Никакие сексы не заменят высокие чувства и отношения. Стремление найти свою половинку и научиться жить с ней в любви становится крайней необходимостью, а притяжение двух в целое, неизбежен и желаем.

Как же распознать именно свое дополнение среди множества других – красивых, умных, правильных? А может половинка не устояла и, еще до встречи, пала в пороки? Может быть ее можно заменить другой, более нравственной и удобной? Может быть я уже ошибся, живу с чужой и мне с ней скучно и серо? Так думают сейчас многие, ищут выход и очень надеются, что судьба поведет и встретит. Судьба то встретит, но надо и самим не плошать. Каждому надо устремиться к высоким сердечным идеалам, настроиться именно на Жизнь в Любви.

А еще надо знать и помнить, что темным силам очень выгодны людские страдания, именно этими энергиями они и живут, Страдания разлук, болезней, примитивизм – им на руку, тогда у них всегда будет завтрак, обед и ужин. Для этого, с их стороны, предпринимается немало усилий, чтобы пары не встретились, а если уж встретились – разбить их союз. Зорко и бережно надо хранить единение, не поддаваться соблазнам, уметь противостоять ударам судьбы еще большим сплочением, даже если были применены темные отвороты-привороты. Нужно всегда держать горящим очаг любви. Любовь должна становиться сильнее с каждым испытанием. Темные очень хорошо осведомлены о наших слабостях, пороках, неопытности и др., за что они цепляются, стараясь их усилить. Черная работа идет через друзей, родственников, соседей, насылаются негативные мысли и чувства, беспочвенные подозрения.

Школа Любви - самая серъезная в мироздании. Мы все становились неоднократно второгодниками. Надо бы спешно вспомнить свой печальный опыт разлук и не поддаваться. Одно из самых радостных состояний мы испытываем, когда удалось устоять, не отвечать на провокации, не проявлять привычного собственного негатива (раздражения, гнева, безысходности ит.п.). «Отбиваться» от темных провокаций нужно не какими-то ответными ударами (им этого только и надо), и не только чтением, спортом, йогой…, а честным признанием своих пороков, недостатков и их исправлением. Эта хорошая, хотя и тяжелая работа над собой, очень почетна, уважаема и делает человека все более неуязвимым для тьмы. Надо сделать привычкой на их выпады отвечать равновесием, выдержкой, добромыслием и добротворчеством. Вскоре такой человек становится малоинтересным для темных, так как их усилия все чаще пропадают зря, ибо они не получают такой «вкусной» для них энергии страданий.

Тем, кто еще не встретил пару, можно посоветовать древнеславянский Путь навстречу. Еще маленькими девочки и мальчики знали, что где – то есть их суженые. Они всегда за них молились, желали им расти светлыми, радостными и здоровыми. Их мысль и чувства охраняли пару до встречи, которая происходила неизбежно. Ведь частички целого узнают друг друга и притянутся. Современные разнузданные половые контакты-поиски, а то и просто ради «забавы» опасны для обоих. Надо знать, что половой контакт- это сильнейший энергообмен. С каждой такой случайной, чуждой встречей происходит «обесточивание» партнеров, то есть потеря энергии, а также идет воздействие чужой судьбы. Дай Бог со своей судьбой справиться, а тут набираешься чужих, совершенно неизвестных и ненужных энергий и образов. Это могут быть и родовые проклятия, и болезни, и психические расстройства – и все «осело» в ауре. Потом жизнь становится крайне непредсказуемой, а, в будущем, такая неразборчивость, непременно отразится на детях, – все энергии бывших половых партнеров, а, наиболее всего первого. От этих, незапланированных судьбой посторонних энерговливаний, образуются странные, неизлечимые болезни, удары судьбы «на ровном месте», психические расстройства от невозможности справиться с навалившимся и др. У народа есть много мудрых поговорок, наиболее здесь подходящая:- «С кем поведешься от того и наберешься». Даже без половых контактов между людьми происходит энергообмен и мы набираемся друг от друга и хорошего и плохого, а тут прямой контакт с перетеканием энергий по принципу: от большего потенциала к меньшему.

Ждать и искать надо свою половинку, только с ней можно быть целым, а, значит, полноценным. Чужое не приживается, а происходящий неравноценный контакт,  при котором один партнер отдает свою энергию, ничего не получая взамен, а другой ее просто не вмещает, приводит к существенным повреждениям – половых органов, душевным расстройствам, нравственному падению.

Современный человек носитель и производитель мощнейших энергий, чувствуя это, даже, например, певцов стали оценивать по энергетике. С энергиями надо бы бережнее и осторожнее. При близких отношениях «пазлы» должны совпасть. Еще «до того» чувствуется свое, родное, близкое. Другие контакты можно уподобить включению маломощного прибора в высоковольтную сеть. Прибор будет подгорать и разрушаться. При равноценном контакте, в паре, происходит резонанс при одной частоте с увеличением амплитуды. Идет усиление обоих, хочется летать и облагородить весь мир. Но это только в паре!

А теперь, чтобы пары и семья не распадались надо обязательно использовать «произведенную» высококачественную энергию любви во благо. Печально видеть, как нежелание принимать противоположные взгляды на жизнь, омрачают ее, затем очерняют и, вскоре, Любовь покидает пару. Остаются одни претензии, приводящие к разрыву. Опять же, давлеет материальный аспект. Например, почему-то считается, что многочисленная по гостям и затратам свадьба, приглашение совершенно недружественных, но «нужных» людей будут залогом счастливой жизни молодоженов; или если родители материально обеспечат молодую семью, то она не будет спотыкаться о бытовые проблемы; или лекарства, искусственное питание, бездарные игрушки, престижные тряпки сделают ребенка счастливым, здоровым и развивающимся. Даже на государственном уровне существует этот извращенный материальный стереотип заботы о молодых семьях и детях. Считается, что чем больше дадут денег – тем крепче семья, здоровее дети и общество. А оно, общество, все больше обрастает болячками, психическими расстройствами, распадаются семьи, теряется смысл жизни.

Колоссальные энергии Любви, творчества, развития превращаются в кошельки, счета в банке, разоряя семьи и планету бездумным потреблением. У нас даже нет образа счастливой семьи, несчастны даже семьи миллиардеров. Надо каждому спросить себя – «Зачем я создаю семейный союз?» - и ответ тут однозначный – чтобы сотворять Любовь, детей, Жизнь, творить как Боги!

Начнем с образа семьи:

1Встреча, как сейчас говорят, истинной пары – первое и необходимое условие. Без Любви семья не построится. И не слюбится, если были другие мотивы, так как нет тех общих «контактов», свыше соединяющих мужчину и женщину. И уж точно не стерпится. ПРОВЕРЕНО ВЕКАМИ?

2. Развитие каждого в семье – в этом самый смысл и замысел Божий. Собрались, соединились для Творения. Только это скрепляет семью, делает Жизнь интересной, радостной, без болезней и страданий. Жертвы – «занимаюсь нелюбимым делом ради материального благополучия семьи» - не оправданы и унизительны. Это тоже проверено веками. Появившийся в последнее время «выход из положения», когда, например, днем работаю на бойне, а вечером «духовно» развиваюсь чтением, медитацией, танцами – самообман. В глубине души каждый понимает – это тупик. Мужчина и женщина встретились ради счастья, а не для жертв. Тут понадобится смелость и стойкость – жить только для сотворчествования, усовершенствования себя и других. Иное разъединит рано или поздно.

3. Все, что напрягает, повреждает семью – надо преобразовать знанием, поисками, терпением, трудом в счастье, силу, уверенность, здоровье, радость побед над своими недостатками и умножение Любви. И никого не надо ни в чем винить – ни родню, ни соседей, ни государство. Все, что вам досталось -  вам и улучшать, и по силам. Будете двигаться вперед – придет и помощь.

Жить в таком Образе трудно, но интересно, это, заодно, избавит от зависимости материального мира, болезней, несчастий.

Нет невозможного для любящей и развивающейся пары, соединенной Богом. Пусть об этом твердит каждая Любящая семья.

 

СТИХИ

Любовь Анатольевны Лапиной

 

Дерево

Что стонешь дерево,  качаясь,

Под буйным ветром нагибаясь.

Душа моя и так болит,

А тут могучий погибает,

Ко мне он ветви простирает и просит…

Чем могу тебе помочь?

Сказать лишь только –

“Будь ты горд!

И молча боль свою терпи,

Безумный ветер не проси.

Чтоб слабого он пощадил,

Безгрешного тебя простил.

Листвой своей ты рану скрой

А то лесник прийдёт с пилой

И только жалкий корень твой

В земле останется сырой.

Надеждою на жизнь живи,

Весною птичек пригласи

Чтоб свить гнездо, в тени ветвей

Ты жарким летом спрячь людей

И верю, вечно будешь жить!

Родные веточки растить

Природу ласково любить!

 

Перелётные птицы

О мой рассвет, как ты прекрасен!

Пусть будет день и тих и ясен!

Пусть голубые небеса

Мне улыбнутся,

И стоит только оглянуться –

Увижу перелётных птиц…

Услышав зов прощальный –

Откликнусь я  и помашу рукой

И крикну” Возвращайтесь!”

И помолюсь: Пожалуйста,

Весной домой вернитесь…

В штормах и ветрах вы не заблудитесь.

А мы вас будем ждать.

Из глины птиц лепить,

Из досточек, скворечники приладим

Для скворушек, для ласточек –

Откроем настежь дверь

Хлевов, сарайчиков, сеней

Пусть птицы будут рады

В них жить и птенчиков растить

Нет большей нам награды.

Леса, озёра и поляны

Луга, просторы и холмы…

Вы вольными здесь рождены

Здесь ваша Родина

Она  у нас едина

Зовётся “Рідна Україна”!

 

Ласточка – вестница

О мой закат, как ты прекрасен!

Как мил был день,

Как тих и ясен.

Как голубые небеса разверзлись,

Падая на тучи,

В лохмотья вмиг их превратив,

На волю солнышко пустив.

Оно закатное, родное

Садится прочь за горизонт,

Сменяя дивный день на ночь.

Она не так уж коротка

Спешит к нам осень и пора

Готовить сушку и дрова

А там зима не загорами

Уж посидим у камелька

Ведь тоже чудная пора.

Глядишь – весна стучит в окошко

Откроешь – ласточка влетит

И лето вновь нам возвестит!

 

 

ХМАРОНЬКА

Хмаронька - по небу пливе

Сонце зове, що сховалось за нею

Сонечко! – До мене заграй

Пісню заспівай:

Про безмежнеє небо,

Про птахів, що літають,

Про людей, що співають,

І про щастя велике –

Жити на Землі.

Жити на Землі,

Але дивитися в небо…


КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи моя ласочка

Спи моя сказочка

Спи мой цветочек

Спи мой звоночек

Баю, баю, баю, баю.

Пусть тебе снится

Звездная птица

Что унесет тебя высоко

К солнцу, к звездам, к мирам далеко

Баю, баю, баю, баю

Папочка с мамой

Ждать не устанут

Ты возвратишься

Ты приземлишься

Баю, баю, баю, баю

Вырастешь сильным

Смелым, красивым

Все ты сумеешь

Все одолеешь

Землюшку нашу храня и любя

Ля – ля, ля – ля, ля – ля, ля – ля

СОЮЗ НЕБЕС И ЗЕМЛИ

Вижу я свой рассвет

Вижу я новый день

Вижу я города

Вижу села счастливыми

Я хочу, чтоб была

Я хочу, чтоб жила

Озаренная Земля

Дорогая планета

Все сойдутся пути

Все дороги верны

Если к правде ведут

Если к свету стремятся

Вижу я свой рассвет

Вижу я новый день

Вижу Землю свою

Вознесенную к звездам

Да освятится снова Земля!

Да будет воля Небес!

Пусть будут мир и покой!

Пусть будут поле и лес!

Пусть будут люди чисты!

Творить в Высокой Любви!

Пусть будут строить и жить

Союз Небес и Земли

Свято хранить!

 

 
Село Мечникове

Село Мечникове (0,312 км²) розташоване на околиці Дворічанського району. У селі мешкають близько 130 чоловік. Село знаходиться недалеко від балки Пєшковський Яр, на відстані 3 км розташовані села Іванівка та Добролюбівка. На території села багато джерел, поруч невеликий лісовий масив (діброва).

Особливості селу надає місцева історична спадщина – залишки родинної садиби Нобелівського лауреата, мікробіолога Іллі Мечникова (два панських ставка, напівзруйнований будиночок для челяді і, унікальної кладки великий льох Мечникових). Існує думка, що саме в цьому погребі Ілля Мечников проводив свої перші дослідження по різному сквашування молока, в результаті чого на світ з'явився ряд нових молочнокислих продуктів, в т.ч. і йогурт.

Колориту селу надають мальовничі краєвиди та унікальні особливості місцевої природи. Тут, між двома річками - Осколом і Сіверським Дінцем, не тільки небувало красива і не зачеплена господарською діяльністю людини природа, але нерідкі і аномальні явища, наприклад, кільцеві веселки. Атмосфера краю є сприятливою до медитацій, самоаналізу та пошуку гармонії у собі та навколо себе. Місцеві жителі запевняють, що і НЛО в тутешньому небі – звичайна справа.

Ексклюзивні послуги діючих осередків сільського зеленого туризму села Мечникове, що стосуються самопізнання та саморозвитку (натальна карта, карта здоров’я, арома-терапія, арт-терапія, радіоестезична діагностика та діагностика біополя прибором Кирліана) користуються значним попитом серед постійних клієнтів діючих осередків сільського зеленого туризму села.

Село Мечникове включено у туристичний маршрут «Золоте кільце» України. Воно об'єднує всі центри зеленого туризму в нашій країні і включає три напрямки: Карпати, Крим і лісостеп, який представляє, в тому числі і Харківська область.

"Родинна хата" - садиба сільського зеленого туризму села Мечникове Харківської області

Цей вірний Друг зустріне Вас у селі, радісно супроводжуватиме вулицями та ось так мило буде проводжати...

Парне молоко та духмяний хліб з місцевої печі

У "Родинній хаті" меблі ручної роботи місцевих майстрів. Подушки з цілющими травами та матраци з гречаним лушпинням

Представники Громадської організації «Фонд сільських громад Дворічанщини» долучилися до вирішення проблем громади.

Наразі одним із актуальних напрямків розвитку громади Дворічанщини  є впровадження та розвиток сільського зеленого туризму. Основним об’єктом, що приваблює туристів до Дворічанщини, є місце народження видатного земляка  лауреата Нобелівської премії І.І.Мечникова. Представники ГО «ФСГД» протягом останніх п’яти років активно долучаються до заходів спрямованих на вирішення цього питання.

Завдяки зусиллям представників ГО «ФСГД»  офіційно признані пам’ятками місцевого значення залишки садиби І.І.Мечникова та Погріб (унікальної цегляної кладки).

Нещодавно представники ГО «ФСГД» та активісти громади організували Толоку під гаслом «Щоб розквітали покоління – разом відродимо коріння». Під час Толоки було приведено в належний стан залишки садиби Мечникова «Панська криниця, Погріб та прилегла територія».  Після цього, представники ГО «ФСГД» відвідали музей І.І.Мечникова на його батьківщині.

За результатами заходу учасники отримали незабутні враження.

 

«Зелений туризм»

На Міжнародній виставці «Агро – 2016» Харківську область представили понад 70 підприємств АПК, харчової та переробної промисловості.

Цього року павільйон Харківської області, який займав площу 50 кв.м., оформили в етно-стилі.

Родзинкою Харківської експозиції став стенд присвячений сільському зеленому туризму. Наша область єдина серед регіонів України включила до експозиції на «Агро -2016» презентацію туристичного потенціалу. Крім загальної інформації про цікаві об’єкти регіону  на експозиції представили одну з садиб Дворічанського району – «Родинна хата».

Господарка садиби Олена Мешкова (мешканка села Мечникове, член ГО «ФСГД») презентувала етно – продукцію: обереги, трави, ляльок-мотанок.

Ця частина експозиції Харківської області викликала інтерес представників польської делегації на «Агро – 2016». Так, член правління польської федерації сільського туризму «Гостинні господарства» запросив представників нашого регіону в 2016 році відвідати Польщу, щоб обмінятися досвідом у сфері розвитку сільського зеленого туризму.

За результатами виставки та оцінки експертної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора Харківську область нагородили золотою медаллю в номінації «За краще висвітлення регіонального розвитку та виставкову експозицію серед областей України».

 


Сайт розроблений в рамках проекту «Ресурсний Центр активності громади на базі Дворічанського районного Будинку культури Харківської області», що реалізується ГО «Фонд сільських громад Дворічанщини» за фінансової підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження». Детальніше про програму: www.irf.ua

Мета проекту: надати підтримку активності громади Дворічанського району у вирішенні проблем місцевого розвитку шляхом створення Ресурсного Центру для сільських осередків громадського життя на базі Дворічанського районного Будинку культури.

Думки, висвітлені на цьому сайті, не обов’язково відображають думки та точки зору Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження».